Archives

lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Tháng Năm 28, 2018 2:07 chiều Thực hiện từ ngày 28/5/2018 – 3/6/2018 Trực tuần : 8c – GVCN: Trần Việt Hà T.N
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Tháng Năm 19, 2018 7:28 sáng Thực hiện từ ngày 21/5/2018 – 26/5/2018 Trực tuần : 8B – GVCN: Trần Đăng Khoa
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 12, 2018 9:01 sáng Thực hiện từ ngày 14/5/2018 – 19/5/2018 Trực tuần : 8A – GVCN: Đặng Thị Thu T.N
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 5, 2018 7:14 sáng Thực hiện từ ngày 7/5/2018 – 12/5/2018 Trực tuần : 9D – GVCN: Nguyễn Thị Chi