Archives

lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Tháng Chín 29, 2018 7:15 sáng Thực hiện từ ngày 1/10/2018-6/10/2018 Trực tuần : 8B – GVCN : Trần Đăng Khoa. T.N
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Tháng Chín 22, 2018 10:35 sáng Thực hiện từ ngày 24/9/2018 – 29/9/2018  Trực tuần : 8A – GVCN : Đặng Thị Thu.
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Tháng Chín 14, 2018 6:13 chiều Thực hiện từ ngày 17/9/2018-22/9/2018 Trực tuần: 9D – GVCN: Nguyễn Thị Chi T.N
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Tháng Chín 8, 2018 7:26 sáng Thực hiện từ ngày 10/9/2018 – 15/9/2018 Trực tuần : 9C – GVCN : Đặng Quỳnh Nam.
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Tháng Chín 1, 2018 7:30 sáng Thực hiện từ ngày 3/9/2018-8/9/2018 Trực tuần: 9B- GVCN : Nguyễn Thị Thanh Thủy T.N