Archives

lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Tháng Một 25, 2021 10:40 sáng Thực hiện từ ngày 25/1/2021 – 30/1/2021 Trực tuần : 8A – GVCN: Đặng Thị kim Ngân.
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Tháng Một 18, 2021 7:35 sáng Thực hiện từ ngày 18/01/2021- 23/01/2021  Trực tuần : 9D – GVCN: Nguyễn Thị Chi
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Tháng Một 11, 2021 7:48 sáng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 ( Thực hiện từ ngày 11/01/2021- 16/01/2021 ) Trực tuần : 9C – GVCN: Nguyễn Thị Thanh…
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Tháng Một 4, 2021 9:09 sáng Thực hiện từ ngày 4/1/2021 – 9/1/2021 Trực tuần: 9B – GVCN: Đặng Quỳnh Nam