Archives

lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Tư 29, 2022 10:48 sáng Thực hiện từ ngày 2/5/2022 – 7/5/2022 Trực tuần : 8B – GVCN: Trần Thị Việt Hà T.N
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Tư 27, 2022 4:52 chiều Thực hiện từ ngày 25/04/2022 – 30/4/2022 Trực tuần : 8A – GVCN: Đặng Thị Kim Ngân T.N
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Tư 27, 2022 4:47 chiều Thực hiện từ ngày 11/04/2022 – 16/4/2022 Trực tuần : 6C – GVCN: Trần Thị Loan T.N
lich_cong_tac_tuan

LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Tư 27, 2022 4:41 chiều Thực hiện từ ngày 28/3/2022 – 02/4/2022 Trực tuần : 6A – GVCN: Phùng Thị Hạnh T.N