images

THÔNG BÁO ĐI HỌC TRỞ LẠI.

Theo CV số 74 của UBND tỉnh Nam Định; CV 540 của SGD Nam Định học sinh lớp 9 đi học trở lại từ 27/4/2020. Học sinh các khối 6,7,8 đi học trở lại…