Ngoại khóa giáo dục ATGT

Tháng Chín 12, 2017 8:21 sáng

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn trường học:

Thông qua hệ thống thông tin đại chúng… tổ chức tuyên truyền về:

– Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ANTT, an toàn trường học.

– Gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai tệ nạn xã hội trong nhà trường.

– Tuyên truyền và giáo dục an toàn giao thông, an toàn đuối nước.

– Những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong việc thực hiện phong trào “An toàn trường học”.

2- Hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện các nội dung phong trào “An toàn trường học”, các phong trào do ngành GD&ĐT phát động.

– Thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

 + “3 tự phòng” : Phòng ngừa tội phạm, tai nạn giao thông, đuối nước, tệ nạn xã hội.

 + “2 tự bảo vệ”: Tính mạng và tài sản.

– Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật của Nhà nước

– Thực hiện có hiệu quả những qui định về ANTT

 +Tích cực phòng chống bạo lực học đường, đưa các nọi dung này vào trong các bài giảng, sinh hoạt ngoại khoá, chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn, Đội.

 + Phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tai tệ nạn xã hội có nguy cơ thâm nhập học đường.

– Đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt”

 + Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ 2 không”

 + Bổ sung, hoàn thiện nội qui, qui chế của nhà trường có liên quan đến công tác ANTT

 + Đẩy mạnh dân chủ hóa trường học, cải thiện tốt mối quan hệ gia đình, nhà trường, xã hội.

 + Xây dựng đội ngũ GVCN giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực tổ chức cho HS thực hiện phong trào “An toàn trường học”

3- Xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT trường học.

– Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ làm công tác bảo vệ trong các nhà trường, đề xuất với cấp có thẩm quyền quan tâm về tinh thần, vật chất cũng như tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ được tập huấn nghiệp vụ bảo vệ do ngành Công an tổ chức.

– Nêu cao vai trò trách nhiệm hoạt động của Bí thư chi bộ, GVCN, lớp trưởng, Bí thư ĐTN, Tổng PT Đội…

– Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức làm ANTT trong các nhà trường: “Đội sao đỏ”, “Đội thiếu niên chữ thập đỏ”…

4-Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, trật tự ở địa bàn các trường học.

– Tham mưu UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường quản lý, chấn chỉnh các vi phạm liên quan đến ANTT trường học: các cơ sở truy cập internet, quán karaoke…

– Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những vi phạm của Nhà nước và địa phương có liên quan đến ANTT.

 

  5- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa đẩy mạnh phong trào “An toàn trường học” năm 2017:

   + Tuyên truyền về mô hình các phong trào “An toàn trường học”; công tác phòng chống tai nạ, ma túy; đảm bảo trật tự ATGT; phòng cháy, chữa cháy…

   + Gương người tốt, việc tốt, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện…

   + Vận dụng kiến thức để xử lý những vụ việc thường xảy ra ở lớp học như: Giúp đỡ bạn bè tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật và luật lệ an toàn giao thông, an toàn đuối nước không vi phạm an ninh trật tự – nội qui trường học…

– Hình thức: Thi bằng hình thức sân khấu hóa, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin,  có 3 phần:

Phần 1-  Chúng tôi nói về mình (Màn chào hỏi- tự giới thiệu- có 3-4 đội, mỗi đội có từ 3-5 HS tham gia). Các đội tự giới thiệu về lớp học, nhà trường, các thành viên… với các hình thức tấu, hò, vè, kịch… (5 phút)

Phần 2–  Thi kiến thức 20-25 phút

   + Phần thi trả lời nhanh ( Khởi động): Có thể thi từng đội theo bộ câu hỏi: 10 câu trong 60 giây hoặc người dẫn chương trình nêu câu hỏi, các đội chọn đáp án đúng (A-B-C-D) trả lời.

   + Thi kiến thức chung: Mỗi đội cử đại diện bốc thăm theo bộ câu hỏi và trả lời.

   + Giải quyết tình huống: Các đội trực tiếp trả lời câu hỏi tình huống của Ban tổ chức.

   + Hùng biện: Các đội cử người thuyết trình chủ đề đăng ký với Ban tổ chức với nội dung thực hiện “An toàn trường học”

Phần 3- Hoạt động của chúng tôi (Thi tiểu phẩm) 7-10 phút/đội: Mỗi đội tuyển dự thi lựa chọn tiểu phẩm theo thể loại phù hợp với nội dung đã lựa chọn.