Tiết mục của trường THCS nam Hồng- Nam Trực đạt giải nhì hội thi kể chuyện: “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh”

Tháng Tư 29, 2022 10:52 sáng

https://www.youtube.com/watch?v=I5rmua2L7Oo&t=76s