LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Tháng Hai 23, 2021 2:53 chiều

Thực hiện từ ngày 22/2/2021 – 27/2/2021

Trực tuần : 8D – GVCN: Trần Văn Khởi

T.N SÁNG CHIỀU TRỰC
Thứ 2

22/2

+ SHDC:  Đ/C Toản, Hằng, Khởi, HĐTQ.+ Lên lớp.

+ SV ra mắt HS.

 

+ SV nghe các báo cáo.+ DTHT Đ/cTiến

Thu

Thứ3

23/2

+ Lên lớp.+ SV dự giờ GV dạy mẫu.

+ Sau tiết 5 SV gặp lớp CN

+ HĐNGLL CĐ tháng 2.  Đ/c Toản

Thứ4

24/2

 + Lên Lớp.

+ SV dự giờ GV dạy mẫu.

+ DTHT+ 16h SV làm việc với GV giảng dạy. Đ/cTiến

Thu

Thứ5

25/2

+ Lên lớp.+ SV dự giờ GV dạy mẫu. + Bồi dưỡng HSG.+ Tập luyện EROBIC Đ/c Toản

Thứ6

26/2

+ Lên lớp.+ SV dự giờ GV dạy mẫu. + DTHT.  Đ/cTiến

Thu

Thứ7

27/2

+ Ra quân vệ sinh môi trường.

+ Lên lớp.

+ Họp giao ban.

+ Duyệt bài soạn (Đ/C Toản).

+ SV dự giờ GV dạy mẫu.

+ CĐTC.  Đ/c Toản