LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Tháng Ba 3, 2021 9:24 sáng

Thực hiện từ ngày 1/3/2021 – 6/3/2021

Trực tuần : 7A – GVCN: Lưu Thị Thu Thủy

T.N SÁNG CHIỀU TRỰC
Thứ

2

1/3

+ 7h15’ Giao ban. Các lớp SH tại lớp mình.

+ 7h45 Lên lớp tiết 1.

+ SV dạy theo KHTT

+ HĐ tìm hiểu làng nghề địa phương.

+ các lớp, các tổ chuyên LĐ.

Đ/c

Tiến

Thu

Thứ

3

2/3

+ Lên lớp. +DTHT Đ/c

Toản

Thứ

4

3/3

+ Lên lớp. +DTHT Đ/c

Tiến

Thu

Thứ

5

4/3

+ Lên lớp.

+ UBND tỉnh KT 8 xã NTMNC huyện Nam Trực.

+ Bồi dưỡng HSG.

+ Tập EROBIC

Đ/c

Toản

Thứ

6

5/3

+ Lên lớp.

 

+DTHT Đ/c

Tiến

Thu

Thứ

7

6/3

+ Lên lớp.

+ Họp giao ban.

+ GV CĐTT nộp phiếu thực tập.

+ CĐTC

 

Đ/c

Toản