HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG THAM GIA HỘI THI KHKT CẤP TỈNH

Tháng Mười Hai 22, 2017 3:23 chiều

Đến với cuộc thi lần này cùng với các dự án trong  lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi trường THCS Nam Hồng tham gia với dự án Hình thành kĩ năng sống thông qua các hoạt động tập thể, xây dựng phong cách học sinh trường THCS Nam Hồng –  Đơn vị anh hùng thời kì đổi mới”

Điều gây ấn tượng ở cuộc thi năm nay là 2 em HS của nhà trường hoàn toàn chủ động thuyết trình với ban giám khảo và khách tham quan gian hàng. Khi gặp các câu hỏi khó, các em vẫn bình tĩnh để giải thích và sẵn sàng tiếp thu để cải tiến đề tài của mình tốt hơn.

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là: Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhưng trong giai đoạn hiện nay, khi đời sống kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, thanh niên, học sinh đang phải trải qua nhiều biến động tích cực lẫn tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường và sự bùng nổ công nghệ thông tin đang tác động mạnh đến đời sống xã hội, làm cho thế hệ trẻ có nhiều biểu hiện nhận thức lệch lạc và sống xa rời các giá trị đạo đức truyền thống. Cho nên  “ Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh” là một vấn đề hết sức cần thiết. Trường học là môi trường tốt nhất để các con tự rèn luyện bản thân, hình thành nên các kỹ năng sống cho mình. Các con không chỉ học tập ở thầy cô mà còn học tập ngay ở những người bạn xung quanh mình. Đặc biệt là các hoạt động tập thể ở nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục kĩ năng sống cho các con. Vì vậy các con học sinh đã tiến hành nghiên cứu dự án: “Giáo dục kĩ năng sống thông qua các hoạt động tập thể, xây dựng phong cách học sinh trường THCS Nam Hồng – Đơn vị anh hùng thời kì đổi mớivới nhiều điểm mới và thu được những kết quả nhất định. Các bạn học sinh đã chuyển biến theo hướng tích cực sau khi được tác động. Kết quả là kĩ năng sống của các bạn được nâng cao, ý thức tốt hơn, sống thân thiện, tự tin và có trách nhiệm… góp phần hình thành phong cách cho học sinh nói chung và học sinh trường THCS Nam Hồng nói riêng, xứng đáng với truyền thống nhà trường, quê hương, là nền tảng cho sự vươn lên và phát triển tương lai.

Hội đồng tự quản nhà trường