LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Tháng Chín 22, 2018 10:35 sáng

Thực hiện từ ngày 24/9/2018 – 29/9/2018 

Trực tuần : 8A – GVCN : Đặng Thị Thu.

T.N SÁNG CHIỀU TRỰC
Thứ 2

24/9

15/8/Â.L

 Học sinh nghỉ tham gia trai thu 2018   Đ/cTiến

Thu

Thứ3

25/9

+ Lên lớp .  + Lên lớp . Đ/c ToảnThục
Thứ4

26/9

+ Lên lớp . + Lên lớp . Đ/cTiến

Thu

Thứ5

27/9

+ Lên lớp .+ Kiểm tra nội bộ cơ quan. + Bồi giỏi; Phụ kém. Đ/c ToảnThục
Thứ 6

28/9

+ Lên lớp . + Lên lớp . Đ/cTiến

Thu

Thứ7

29/9

+ Lên lớp .+ Tiết 2 : Hội ý hội đồng . + Lên lớp . Đ/c ToảnThục