LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Tháng Chín 29, 2018 7:15 sáng

Thực hiện từ ngày 1/10/2018-6/10/2018

Trực tuần : 8B – GVCN : Trần Đăng Khoa.

T.N SÁNG CHIỀU TRỰC
Thứ 2

1/10

+SHDC: Đ/c Toản, Hằng,  Khoa, HĐTQ.+ Lên lớp.+ GVCN làm KH, Q.Toán với KT, TQ.

+ HT; VP; GV tin tập huấn tại Nam Định.

+ Đ/C Toản Duyệt bài soạn.

+ Lên lớp .

+ Hoàn thiện các thống kê PC.

+ Kiểm tra sổ GĐB.

Đ/c

Tiến

Thu

Thứ3

2/10

+ Lên lớp  + Lên lớp .  Đ/c

Toản

Thục

Thứ4

3/10

+ Lên lớp .  + Lên lớp .  Đ/c

Tiến

Thu

Thứ5

4/10

+ Lên lớp .  + Bồi giỏi- Phụ kém.  Đ/c

Toản

Thục

Thứ 6

5/10

+ Lên lớp .  + Lên lớp .  Đ/c

Tiến

Thu

Thứ7

6/10

+ Lên lớp .

+ Tiết 2 : Họp giao ban.

+ Lên lớp .  Đ/c Toản

Thục

CN

7/10

Khối 9 lao động tại công ty YAMANI.

Khối 8 lao động tại Chùa Đồng.