LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Tháng Mười 6, 2018 8:48 sáng

( Thực hiện từ ngày 8/10/2018-13/10/2018 )

Trực tuần : 8C – GVCN : Trần Việt Hà

T.N SÁNG CHIỀU TRỰC
Thứ 2

8/10

+ SHDC: Đ/c Tiến,Hằng,Hà,HĐTQ.+ Lên lớp

+ Kiểm tra sổ GĐB.

+ GV kiểm tra hoàn thiện PC.

+ Lên lớp .+16h: Các lớp lao động

+ GV kiểm tra hoàn thiện PC.

Đ/c ToảnThục
Thứ3

9/10

+ Lên lớp .  + Lên lớp . + KIểm tra PC tại PGD. Đ/cTiến

Thu

Thứ4

10/10

+ Lên lớp .+ HT; KT họp tại PGD.

 

+ Lên lớp .+ CBGV cập nhật thông tin trên CSDL nghành; Thông tin trên SMAS.

 

Đ/c ToảnThục
Thứ5

11/10

+ Lên lớp . + Bồi giỏi – Phụ kém.  Đ/cTiến

Thu

Thứ 6

12/10

+ Lên lớp . + Lên lớp .+ SGD làm việc với UBND huyện. Đ/c ToảnThục
Thứ7

13/10

+ Lên lớp .+ Tiết 2 : Hội ý hội đồng . + Lên lớp .+ Hoàn thiện thông tin trên SMAS.

 

Đ/cTiến

Thu

 

  Bộ GDĐT đã mở nội dung tập huấn trực tuyến về kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án Khoa học kỹ thuật của học sinh trung học trên trang mạng “truonghocketnoi.edu.vn“. Phòng GDĐT thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên của các trường THCS để tham khảo và đăng ký tham gia tập huấn trực tuyến.
    Đường link tập huấn trực tuyến:  http://taphuan.sep2.vn/