RA QUÂN TỔNG VỆ SINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SÁNG CHỦ NHẬT TUẦN ĐẦU HÀNG THÁNG THEO CV 101/UBND-VP VÀ CV 60/PGDĐT

Tháng Ba 19, 2018 2:30 chiều

IMG20180129171750   IMG20180129172139

IMG20180318071528   IMG20180318071838

IMG20180318071845    IMG20180318071907

IMG20180318072123    IMG20180318072739

IMG20180318074458    IMG20180318074547

 

38     34.

 

IMG20160520154428    IMG20180401073620