THÔNG BÁO ĐI HỌC TRỞ LẠI.

Tháng Tư 25, 2020 9:21 sáng

Theo CV số 74 của UBND tỉnh Nam Định; CV 540 của SGD Nam Định học sinh lớp 9 đi học trở lại từ 27/4/2020. Học sinh các khối 6,7,8 đi học trở lại từ 4/5/2020. GVCN nhắn cho GĐ học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định tại CV này và CV 1398 của BGD.

Phải đeo khẩu trang khi đến trường; Rửa tay khử khuẩn bằng thuốc sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào lớp; Ngồi dãn cách đúng quy định không tổ chức tập chung đông người và các hoạt động ngoại khóa. Nhà trường đã vệ sinh khử khuẩn chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường.